Ordlista

Backup är en säkerhetskopia av dina filer

Brandvägg är en fysisk enhet eller programvara som ansluts eller installeras för att avvärja dataintrång på nätverksanslutna datorer.

Bredband eller trafik,kopplat till webbhotell, avser hur mycket datatrafik som får skickas mellan server och klient.

Cache är en teknik som kan användas för att presentera dynamiska webbsidor med hjälp av statiska filer. Tekniken minskar serverbelastningen och kortar laddtiden.

Co-location innebär att du placerar er egen server i en anpassad säker datorhall. Platser finns att hyra på flera olika ställen i Sverige.

Databas är en databank bestående av organiserad data med en struktur som gör information lätt att utvinna. Databasen kortar ner söktiden och kan på detta vis snabba upp omfattande webbplatser och funktioner.

Delad server innebär att flera webbplatser delar på en och samma värddator.

DNS är en förkortning av engelskans Domain Name System vilket på svenska betyder domännamnssystem. Tanken med systemet är att förenkla IP-adresser genom att koppla ihop domännamn med unika IP-adresser.

DNS-pekare kallas den inställning som måste konfigureras för att koppla ihop domännamn med till en IP-adress eller annan subdomän. För att detta skall fungera måste servern vara inställd på att svara på uppslag för den aktuella domänen.

Domänregistrator gör det möjligt för privatpersoner och företag att registera lediga domännamn. Här hittar du en lista med domänleverantörer.

Domänöverlåtelse avser den procedur som sker i samband med ägarbyte av ett eller flera domännamn.

E-butik är det officiella namnet för nätbutiker. Andra vanliga benämningar är webbutik eller hämtat från engelskan webbshop.

EPP kod är en särskild auktoriseringskod som används för att flytta domännamn vid byte av webbhotell.

FTP är en förkortning för File Transfer Protocol, ett protokoll för upp- och nedladdning av filer till och från webbservern.

IDN-domän avser domännamn med tecken som ligger utanför domännamnssystemets teckenuppsättning. Exempelvis är prisvärtwebbhotell.se en IDN-domän då namnet innehåller bokstaven ä.

IP-adress är en unik adress som varje dator tilldelas i nätverka, där flera olika nätverksanslutna datorer ingår.

Laddtid avser den tid det tar för en webbsida att ladda klart.

Lagringsutrymme är en beteckning som avser den mängd data du har tillåtelse att ladda upp på en server.

Molntjänster är ett begrepp som används för att beskriva tjänster och program som traditionellt sköts lokalt men som numera sker externt i molnet. I molnet kan lagring av data ske och man kan nå och använda diverse olika andra applikationer.

MySQL är ett vanligt databasformat som exempelvis används av WordPress

phpMyAdmin är en grafisk kontrollpanel för att hantera MySQL databaser.

Server är en värddator i ett nätverk. Till denna dator kan en eller flera andra datorer ansluta lokalt eller över exempelvis internet.

Serverhall ett konditionerat utrymme där flera värddatorer är placerade.

Subdomän är en underdomän som skapas på en befintlig domän. På följande vis www.subdomän.prisvärtwebbhotell.se.

SSL certifikat är en slags elektronisk legitimation som används för att garanterar säkerheten på webbserver eller mailserver.

Upptid är den term som används för att beskriva webbplats och server tillgänglighet på nätet.

Vidarebefordringar gör det möjligt att skicka vidare trafik, besökare eller e-post till en annan webbadress.

Webhost är en serverdator på internet. Hosten kan vara värd för hemsidor eller annan data.